Episode 2 – Ano ang Zoonosis?

AIDS, Ebola, West Nile, SARS, Lyme disease at marami pang ibang sakit na nagmula sa hayop at tumalon sa tao. Pinakabago itong SARS-CoV-2 na sanhi ngayon ng COVID-19 pandemic. Ang mga ito ay bunga ng interaksyon ng tao sa kalikasan. Pag-usapan natin kung ano ang zoonosis at ang implikasyon nito sa marami pang mga bagay.

Mapapakinggan sa Google PodcastSpotifyStitcherRadio Public

Dreamer by Kevin MacLeod | License


One Reply to “Episode 2 – Ano ang Zoonosis?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *